Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/stories/About_Us/structure fse turkish.png'
There was a problem loading image 'images/stories/About_Us/structure fse turkish.png'
There was a problem loading image 'images/stories/About_Us/fse committee structure turkish.png'
There was a problem loading image 'images/stories/About_Us/fse committee structure turkish.png'

faqSıkça sorulan sorular

Kombinemi nerde bıraktım, son biramı ne yaptım?

...tabii ki bütün sorularınız cevaplayamayacağız ancak FSE hakkındaki sorularınızın çoğuna burada cevap bulacağınızı umuyoruz!

 

Kimler üye olabilir?

Her birey (en az 14 yaşında, yasal ve yaşayan kişiler), resmi / gayrıresmi örgütlenmiş futbol taraftar organizasyonları, yerel veya ulusal taraftar ilişkili inisiyatifler ve organizasyonlar. 18 yaş altındakilerin kabulü yasal vasilerinin iznine tabiidir.

Nasıl FSE üyesi olabilirim?

Sadece online üyelik formunu doldurun.18 yaş altındakilerin kabulü yasal vasilerinin iznine tabiidir.

FSE üyesi olmanın faydaları/sorumlulukları neler?

Web sitemizdeki FSE üye alanına erişme hakkına sahip olacaksınız, bu alan Avrupa'daki taraftarların FSE sosyal ağını ve bir forumu içermektedir.

AGM'de(Yıllık Genel Toplantı) oy hakkına ve FSE'nin geleceğine yön verme, 18 yaşından itibaren de seçilme haklarına sahip olacaksınız.

FSE etkinliklerine katılabilecek ve aksi belirtilmedikçe servislerini bedava olarak kullanabileceksiniz.

AGM'nin görevleri için 

Üyeliğim ne zaman başlıyor?

Üyeliğiniz FSE Koordinasyonu'nun onaylamasından sonra başlar. Mali yılın bitiminden sonra FSE Koordinasyonu'na gönderdiğiniz yazılı isteğinize bağlı olarak

üyeliğinizi bitirebilirsiniz.

ÜYE OLMANIN HERHANGİ BİR MALİYETİ VAR MIDIR?

Şu anda FSE için herhangi bir üyelik ücreti ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır, ama gönüllü katkılara/bağışlara açığız. Bir Euro veya 100 Euro olması önemli değil, her küçük yardım ekonomik bağımsızlığımızı destekleyebilir.

DİĞER KOŞULLAR

FSE ye üye olarak grubun tüzüğünü tanıdığınızı ve proaktif olarak aşağıdaki ilkeleri desteklediğinizi beyan etmiş olursunuz.

• Herhangi bir grupta herhangi bireye etnik kökene, yeteneğe, dine, cinsiyete, cinsel yönelime veya yaşa bağlı ayrımcılığa müsamaha gösterme

• Hem sözlü hem de fiziksel şiddete karşı çık

• Tabandan gelen futbol taraftarının güçlendirilmesini savun

• Fair-play ve iyi denetim gibi değerler de dahil olmak üzere pozitif bir futbol taraftarı kültürünü teşvik et

FSE Alman kanunlarına göre derneklere dahil edilmiştir. Dernekler kendi üyeleri tarafından sahiplenilmiş ve demoktarik olarak yapılandırılmıştır.


 

YILLIK GENEL KURUL

Yıllık Genel Kurul FSE nin en yüksek organı, parlementosudur. Yıllık Genel Kurul yılda bir kez düzenlenen tüm FSE üyelerinin katıldığı, FSE nin amaçları, hedefleri ve gelecek eylemlerinin kararlaştırıldığı, tüzük değişikliklerinin onaylandığı ve bir sonraki yıl için FSE Komitesi üyelerinin seçildiği toplantıdır.

FSE Structure

Görevleri:

• FSE Komitesi ve FSE Koordinasyonu tarafından sunulan raporların incelenmesi ve onaylanması

• Yönetim kurullarının eylemlerinin onaylanması

• FSE Komitesi üyelerinin seçilmesi (salt çoğunluğunun)

• Sunulan önergeler hakkında kararlar alınması

• Teklif edilen tüm tüzük değişiklikleri hakkında kararlar alınması

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Olağanüstü Genel Kurul çağrısı FSE Komitesi veya FSE Koordinasyonu tarafından veya FSE üyelerinin en az ¼ ünün oyu ile yapılabilir.

FSE KOMİTESİ

FSE Komitesi, organizasyonun yönetim kuruludur. FSE Koordinasyonu, alt birimlerin yöneticileri ve seçilmiş üyelerden oluşur.

FSE Committee Structure

Yapı: FSE Komitesinin toplam pozisyonlarının 2/3 si + FSE Komite bünyesindeki daimi sandalye sayısının 1/3 inin Yıllık Genel Kurul tarafından seçilen üyelere ayrılması gerekir. Üyeler bir yıllığına salt çoğunluk ile seçilir. Komite içinde bir ülkenin aşırı temsilini önlemek için aynı ülkeyi temsil eden üyeler seçilmiş komite üyelerinin üçte birinden fazla olamaz.

 

Örnekler:

2 alt birim = 2 sandalye

FSE koordinasyonu = 1 sandalye

+ daimi sandalyelerin 1/3 i = 1 sandalye

Seçilmiş Üyeler = 8 sandalye ( maksimum 2 si aynı ülkeden)

 

3 alt birim = 3 sandalye

FSE koordinasyonu = 1 sandalye

+ daimi sandalyelerin 1/3i = 1 sandalye

Seçilmiş Üyeler = 10 sandalye (maksimum 3 ü aynı ülkeden)

Görevleri:

• FSE Koordinasyonu ile birlikte FSE nin genel olarak çalışmasını sağlamak

• Yıllık bütçe planını geliştirmek

• Yıllık Genel Kurul'da alınan kararları uygulanmak

• FSE Koordinasyonunu yönetmek

• Baş yönetici/FSE Koordinatörü nü atamak veya görevden almak

• Alt birimleri atamak veya görevden almak

• Yıllık Genel Kurul için faaliyetleri hakkında mali tablo ve rapor hazırlamak

FSE KOORDİNASYON TAKIMI/YÖNETİMİ

FSE Koordinasyon Takımı/Yönetimi örgütün, tüm yasal işlemler dahil günlük işlerini yapan icra organıdır. FSE Koordinasyon Takımı/Yönetimi, FSE Komitesi tarafından atanır ve Komiteye rapor vermek zorundadır. Alt birimlerle yakın çalışır.

ALT BİRİMLER

Taraftar kültürü çeşitlidir. Bu yüzden, futbol taraftarına özel hizmetler ( örneğin: taraftar elçilikleri, engelli taraftarların hakları, vb.. ) sağlayan organizasyon veya gruplar FSE şemsiyesi altında alt birim adıyla kendi işlerini geliştirebilirler. Alt birimler örneğin kampanyalar ve lobi faaliyetleri, danışmanlık servisleri, iletişim vb. servisleri kapsar ve organizasyonun çekirdek kaynaklarından mali açıdan bağımsızdır. FSE Komitesi bir alt birimin oluşumunu 2/3 lik çoğunlukla onaylar. Şu an iki tane alt birim mevcuttur: FSE Taraftar Elçilikleri & FSE Engelli Taraftar Hakları.

FSE NASIL FİNANSE EDİLİR?

FSE çekirdek finansmanını UEFA dan proje ile ilgili finansmanını Avrupa Birliği fon programlarından sağlamaktadır. UEFA dan gelen fonlar sadece FSE nin aktivitelerinde bağımsız kalması şartıyla verilmektedir ve her iki taraf da bunu açıkça kabul etmiştir. Bunun üzerine, yakın zamanda tek kaynağa dayalı finansman sağlamayı azaltmak ve bağımsızlığımızı korumak/daha da güçlendirmek için üyelerden ve diğer kaynaklardan gelecek gönüllü katkılarla/bağışlarla çok mutlu oluruz.


 

NASIL OY KULLANABİLİRİM?

14 yaşını doldurmuş, kayıtlı ve kabul edilmiş FSE üyesi olmak zorundasın. Ayrıca, kullanacağın oyun ağırlığı durumuna göre değişir : bireysel üye misin ? , yerel bir taraftar grubunu mu temsil ediyorsun ? , yoksa ulusal/pan-Avrupa bir organizasyonu mu temsil ediyorsun?

>>Bireysel Üyelikler

Oy verme hakkın bir oyla sınırlıdır. Daha sonra seçim için de kullanacağın beyaz oy kartıyla oy kullanırsın – kartın üzerinde tercih ettiğiniz adayı basitçe vurgulayın ve beyaz sandığa atın.

>>Yerel Olarak Aktif Taraftarların Grupları/Taraftarların Girişimleri

Resmi veya gayri resmi olarak, yerel düzeydeki organize gruplar veya aktif girişimler, görevlendirilmiş bir temsilci tarafından, Football Supporters Europe yıllık genel kurulunda temsil edilir. Grubun oyu 3 oyla sınırlandırılır. Yerel gruplar sarı oy verme kartıyla oy kullanırlar, onlar bu sarı kartı seçim için de kullanabilirler- basit bir şekilde, tercih ettiğiniz adayın ismini belirtin ve onu sarı oy sandığına atın.

>>Taraftar Grupları/Ulusal Aktif Taraftar Organizasyonları/pan-Avrupa Seviyesi

Resmi veya gayri resmi olarak, organize gruplar ve ulusal ya da pan-Avrupa düzeyindeki aktif girişimler, görevlendirilmiş bir temsilci tarafından, Football Supporters Europe yıllık genel kurulunda temsil edilir. Grubun oyu on oyla sınırlandırılır. Ulusal/pan-Avrupa grupları kırmızı oy verme kartı ile oy kullanır, onlar bu kırmızı kartı seçim için de kullanabilirler- basit bir şekilde, tercih ettiğiniz adayın ismini belirtin ve kırmızı oy sandığına atın.

Yardım Notu: Football Supporters Europe yıllık genel kurulunda, yerel olarak, aktif üyelerin görevlendirilmiş temsilcilerini ve Football Supporters Europe ulusal/pan-Avrupa üyelerini sadece bir yerel üye ve maksimum bir ulusal/pan-Avrupa üyesi temsil edebilir ve onların adına oy verebilir.

Ben Seçimlere Aday Olmak İstiyorum! Bunu Nasıl Yaparım?

Çok kolay! 18 yaşını doldurmuş olmak ve aday olarak kaydolmadan önce, üye olarak kaydolmuş ve kabul edilmiş olmak zorundasın!

Resmi olmayan bir beyan ve Football Supporters Europe  üyelik numaranızla info@fanseurope.org adresine e-posta göndererek aday olarak başvurabilirsiniz veya Avrupa Futbol Taraftarları Kongresindeki adaylığınızı doğrudan Football Supporters Europe  koordinatörüne bildirebilirsiniz ve üzerindeki cari yıl etiketiyle Football Supporters Europe üyelik kartı oluşturabilirsiniz.

Tüm üyeler kendilerini Football Supporters Europe yıllık genel kurulunda beş dakikalık konuşma ile anlatmak zorundadırlar. Ayrıca lütfen üyelik kısmına ve internet sitemizdeki Football Supporters Europe Kongresi kısmına ilave edilen bilgilere göz atın.

İLETİŞİM

Football Supporters Europe eV

Koordinationsbüro

Postfach 30 62 18
20328 Hamburg
Germany

Tel.: +49 40 370 877 51
Fax: +49 40 370 877 50
Email: info@fanseurope.org

Künye